Uterin rüptür için risk faktörleri

Ultrasonografide bazı vakalarda uterin rüptür alanı izlenebilir, rüptür alanında hematom izlenebilir veya uterus dışında fetal kısımların görülmesi, batında serbest sıvı izlenmesi gibi bulgular rüpotürden şüphelendirebilir. Bazen tanı için MR veya tomografiden faydalanılmaktadır.

Uterin rüptür için risk faktörleri:
– Daha önce sezaryen, küretaj, myomektomi, kornual rezeksiyon gibi ameliyatları geçirmiş olmak
– Multiparite
– Zor ve uzamış doğum eylemi
– Orta forceps kullanımı
– Hiperstimülasyon
– Polihidramnios
– İkiz, üçüz gebelikler
– Travma
– Eksternal versiyon, internal versiyon
– Presipite eylem (hızlı doğum)
– Plasenta inkreata, perkreata
– Hidrosefali gibi alt uterin segmenti geren anomaliler
– Elle halas

Leave a Reply